Відповідно до вимог п. 3.3. Положення про якість телекомунікаційних послуг, затвердженого Рішенням НКРЗ України №174 від 15.04.2010 року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2010 р. за №429/17724 та на підставі рішення НКРЗІ від 19.12.2017 № 656 «Про затвердження переліків показників якості телекомунікаційних послуг, рівні яких підлягають обов’язковому оприлюдненню у 2019 році» ПрАТ «ДАТАГРУП» розміщує (оприлюднює) інформацію щодо якості телекомунікаційних послуг:

Перелік показників якості послуг із доступу до Інтернету

1.      Відсоток заяв про пошкодження мережі передачі даних загального користування, виконаних за нормований час.

2.      Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності).

3.      Відсоток успішних реєстрацій у мережі для послуг із доступу до Інтернету.

4.      Відсоток відмов реєстрації у мережі для послуг із доступу до Інтернету.

5.      Час затримки передачі даних в один бік для послуг із доступу до Інтернету.

Річні звіти оператора телекомунікацій про якість телекомунікаційних послуг за формою №11-ЯТП: